Welkom op Basisschool Ridderspoor!

Basisschool Ridderspoor-Vrijeschool Alphen: Leren met Hoofd, Hart en Handen

Basisschool Ridderspoor bestaat sinds eind jaren zeventig en staat in de wijk Ridderveld. De school staat open voor alle leerlingen, ongeacht hun culturele of levenbeschouwelijke achtergrond. De school richt zich op heel Alphen aan den Rijn en heeft ook leerlingen uit de regio. Het is een brede school. Door de samenwerking met Peuterspeelzaal Twinkel en Kinderopvang Sterrenspoor wordt binnen het schoolgebouw voor-, tussen-, en naschoolse opvang aangeboden.

Een belangrijk uitgangspunt van het onderwijs is de gedachte dat ieder kind zich in vrijheid moet kunnen ontwikkelen tot wie hij is. Op Ridderspoor staat de persoonlijke ontwikkelingsweg van het kind dan ook centraal. Niet alleen het intellect wordt aangesproken maar ook de sociale en kunstzinnige kant van het kind.

Het woord ‘vrij’ slaat niet op het vrijlaten van de kinderen maar er wordt mee bedoeld dat vrijescholen in vrijheid hun visie kunnen realiseren. In onze folder kunt u lezen hoe ouders én kinderen het vrijeschoolonderwijs ervaren.

Mocht u naar aanleiding van uw bezoek aan onze website meer willen weten over onze school, maak dan een afspraak. De gegevens vindt u onder de knop Contact

 

Wim Klapwijk, directeur

Als u bezwaar heeft tegen plaatsing van foto's van uw kind op de website, kunt u dit melden bij de directie.

Kies voor uw kind!
Ouders die meer van Ridderspoor en het brede leerplan van de vrijeschool willen weten kunnen altijd een afspraak maken met onze directeur Wim Klapwijk: zie verder onder contact.

Nieuwsgierig? Neem alvast een kijkje op onze pagina over de kleuterklas.